top of page

סדנת "ליצנות לאנשים רגילים"

כוח העל של הליצן הוא להיות נוכח ברגע, כאן ועכשיו, בהתעסקות מתמדת בבעיה המורכבת בה הוא מעורב (רוב הזמן שטויות), אבל מבחינתו מדובר בדבר הכי חשוב ודחוף עלי האדמות. האף האדום הקטן הזה על הפנים נותן לנו את הכוח והיכולת לדעת איך לבצע כל משימה מולנו מבלי לחשוש מההשלכות ו לשחרר כל דבר אחר שיכול להסיט את תשומת הלב שלנו מהמשימה.

בזה עוסקת הסדנה, וברגע שנפטר מהאף האדום שלנו עדיין נוכל לשמור את כוח העל של לשחרר הכל ולהיות מסוגל להיות בהווה, כאן ועכשיו. להיות בהקשבה מול הפרטנרים שלי, למצוא דרכים חדשות ויצירתיות לפתור בעיות ישנות, ולהוסיף קצת הומור לחיי היומיום שלנו.

bottom of page