top of page

הופעות וסדנאות לימי עיון וכנסים

ע"י הכנה יסודית והתאמת התכנים, אנו יודעים להשתלב בתחילת הכנס, במהלכו או בסיומו ולתמוך במטרות של המארגנים.

בתחילת הכנס - הצפת נושאים ויצירת חיבור בין המשתתפים.

במהלך הכנס - עיבוד ו/או העמקה בנושאים שעלו.

בסיום כנס- עיבוד ו/או סגירה יצירתית וחוויתית לנושאים שעלו.


bottom of page